Äänibrändäys pähkinänkuoressa

Musiikki on voimakas tunteiden herättäjä ja mielikuvien luoja. Musiikilla on ainutlaatuinen kyky luoda meihin emotionaalinen ja psykologinen yhteys. Äänibrändäyksessä on kyse järjestelmällisestä toiminnasta, jossa musiikki laitetaan töihin. Vasta harvat ja valitut hyödyntävät äänibrändäystä ja vasta viime aikoina ääni on katsottu osaksi brändin designia, jota tulee systemaattisesti kehittää, soveltaa ja johtaa. Mitä tahansa brändi tekeekin musiikin kanssa vaikuttaa brändin identiteettiin. ”Äänimokat” tehdään siksi, että yritykset ovat tietämättömiä äänen vaikutuksista. Joka vuosi  miljardeja käytetään siihen, miltä yritykset näyttävät eikä juuri mitään siihen, miltä ne kuulostavat.

 

Onko musiikki taustaa vai aktiivinen osa asiakaskokemusta?

 

Brändi pitää kokea kaikilla aisteilla samalla tavalla. Näkö ja kuulo ovat brändiviestinnässä tärkeimmät, koska niiden avulla voidaan kommunikoida massoille. Äänibrändäys lisää uuden ulottuvuuden brändikokemukseen. Jos brändin visuaalinen suunnittelu on brändin kasvot, brändin ääni-identiteetti on sen ääni. Brändeillä on aina ollut omat visuaaliset ominaisuutensa, kuten logo, värit, fontti jne. Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen luomiseksi visuaalisen ilmeen rinnalle on tuotava ääni. Kun kaikki aistimme saavat saman viestin, ne ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa. Brändin ääni-identiteetti tarjoaa viestintämahdollisuuden, joka oikein käytettynä lisää tunnettuutta, erilaistumista ja brändin arvoa. Se voi myös saada aikaan ostopäätöksiä. Mahdollisimman voimakkaan efektin luomiseksi musiikin tulee olla linjassa visuaalisen ilmeen sekä ilmapiirin kanssa ja luoda saumaton linkki näiden välille. Ääni on tehokas kommunikointiväline. Sen avulla on mahdollista tehdä asioita, joita muut  kommunikaatiotavat eivät mahdollista. Jos brändi investoi äänibrändäykseen, sille avautuu  kokonainen maailma viestintämahdollisuuksia.

 

 

Äänibrändäyksellä varmistetaan yhtenäinen äänimielikuva brändistä ajan mittaan. Tämä ei tarkoita tunteellisuutta ja musiikkimakua, vaan johtamisjärjestelmää.  Musiikkikappaleen valitseminen tällaiseen spesifiseen käyttöön ja tietylle kohderyhmälle tarkoittaa, että valitsijan oma musiikkimaku on toissijainen asia. Kyky ”kääntää pois päältä” subjektiiviset mielipiteet ja ”kytkeä päälle” objektiivinen arviointi, analyysi ja harkintaa vaatii vaivaa. Musiikki on niin tärkeä osa brändikokemusta, ettei sen suunnittelua ja toteutusta voi jättää yksittäisen ihmisen mielipiteen varaan, vaikka tämä olisi toimitusjohtaja.

 

No music is better than wrong music

 

Jos musiikkia käyttää oikein, se vahvistaa brändin arvoja kuluttajan mielessä ja siten vahvistaa  brändiä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että jos kuluttajat kokevat brändin käyttämän musiikin olevan vääränlaista, se vahingoittaa brändin kokemista. Musiikillinen ympäristö on tärkeä kaikenlaisille brändeille, ei pelkästään nuorille suunnatuille  brändeille. Kaikki asiakkaat ansaitsevat älykkään musiikkikokemuksen. Tällöin musiikkivalinnat eivät ole sattumanvaraisia, vaan ne perustuvat luovaan ja kaupalliseen strategiaan. Äänibrändäys perustuu objektiivisiin musiikkivalintoihin, jotka nojaavat brändin arvoihin ja kuluttajien tarpeisiin. Vaikka henkilön oma syvä kehollinen tuntemus äänestä olisi kuinka voimakas tahansa, on äänibrändäyksessä nojattava tieteelliseen tietoon siitä kuinka musiikki meihin vaikuttaa.

Tänä päivänä pystymme osoittamaan ominaisuuksia ja tunteita, jotka ovat ilmaistavissa musiikillisesti. Meillä on tarpeeksi referessitietoa arvioidaksemme etukäteen musiikin vaikutuksen valitussa kohderyhmässä. Tänä päivänä julkaistaan vuosittain miljoona uutta kappaletta. Koska musiikkia on olemassa niin paljon, melkein mille tunnetilalle tahansa löytyy sävellettyä musiikkia. Jokaiselle asiakasryhmälle ja brändille löytyy paljon sopivaa musiikkia.

 

Brändipääoman rakentaminen musiikin avulla vaatii pitkäaikaisen strategian

 

Äänibrändäyksen tavoitteena on ilmaista brändin ominisuuksia selvemmin musiikin kautta. Koska aihe on monimutkainen, on luotavat selkeä toimintaohjeet. Tämä mahdollistaa asiasta vastaavien ihmisten tekevän tietoon perustuvia päätöksiä. Toimintaohjeet sisältävät kaiken sen strategisen, teknisen ja luovan tiedon, mitä tarvitaan johdonmukaisen brändimielikuvan luomiseksi. Brändinrakentajat pystyvät toimintaohjeiden avulla valitsemaan oikeanlaista musiikkia brändiviestintään.

Henkilöinä ja yrityksinä käytämme miljoonia siihen, miltä näytämme ja emme juuri mitään siihen, miltä kuulostamme. Emme huomaa, miten kontrolloimaton ja suunnittelematon ääni on ristiriidassa  tarkoin suunnittellun visuaalisen identiteetin kanssa. Heti kun tiedostamme tämän, voimme alkaa  parantamaan toimintaamme. Voimme hyödyntää tämän mahdollisuuden saada ääni taaksemme.  Tulla tietoiseksi äänestä, jonka luomme. Suunnittelemaan ääniympäristömme. Tekemään soundistamme yhtenevän lookimme kanssa. Ja lopuksi tulemme asiantuntijoiksi tavoitteellisen äänen suhteen.

Opi lisää musiikin valinnasta brändin näkökulmasta kattavilla verkkokursseillamme. Kursseille voi ilmoittautua haluamanaan ajankohtana.

eKompassi-musiikkiluennolla perehdytään brändin määritelmään ja aloitetaan ajattelemaan musiikin valintaa myös brändin kannalta
Musiikki ja brändi-luento sukeltaa syvälle musiikin valintaan brändin vahvistamisen näkökulmasta

Ilmoittaudu nyt!

Klassinen karkoittaa huligaanit

Klassisen musiikin soittaminen on edullisempi vaihtoehto vartioinnille ja turvakameroille syrjäisillä metroasemilla. Hengailu paikassa, jossa soi Mozart on kaikkea muuta kuin cool. Lontoossa havaittiin 33 prosentin lasku ryöstöissä, 25 prosentin lasku hyökkäyksissä henkilökuntaa vastaan ja 37 prosentin lasku vahingonteoissa. Lisäksi temppu vaikuttaa positiivisesti junaa odottaviin matkustajiin. Odotteluaika kuluu joutuisammin musiikin soidessa. Matkustajat kertoivat tuntevansa itsensä onnellisiksi, vähemmän stressaantuneiksi ja rennoiksi klassisen musiikin soidessa. Samaa kikkaa on käyttänyt myös mm. McDonald’s.

Klassinen musiikki taustamusiikkina lisää rahamäärää, jonka kuuntelija on valmis käyttämään. Klassisen musiikin soidessa valitaan kalliimpia tuotteita kuin muunlaisen musiikin soidessa. Ravintolaympäristössä tutkittiin asiakkaiden käyttämää rahamäärää klassisen musiikin soidessa, pop-musiikin soidessa ja ilman taustamusiikkia. Asiakkaat kertoivat olevansa valmiita kuluttamaan enemmän rahaa klassisen musiikin soidessa ja todella kuluttivat enemmän rahaa. Rahaa kulutettiin enemmän alkuruokiin, jälkiruokiin ja kahveihin. Viiniliikkeessä suoritetussa tutkimuksessa tutkittiin asiakkaiden kuluttamaa rahamäärää klassisen ja top-40-musiikin soidessa. Klassisen musiikin soidessa kulutettiin enemmän rahaa. Klassinen musiikki ei lisännyt ostetun viinin määrää, vaan asiakkaat ostivat kalliimpia tuotteita.

Klassinen musiikki liitetään sivistyneisyyteen, yltäkylläisyyteen ja varallisuuteen. Klassista musiikkia kuuntelevilla on korkeampi koulutus- ja tulotaso ja älykkyys kuin muita tyylilajeja kuuntelevilla.

Lähteet
Music to deter yobs by

McDonald’s restaurant turns to opera to drive out loitering teenagers

Mind the Bach: Classical music on the underground

The Influence of Background Music on Shopping Behavior: Classical Versus Top-Forty Music in a Wine Store
The Effect of Musical Style on Restaurant Customers’ Spending

Classical Music Linked to High Intelligence

Who Attends Classical Music Concerts?

Why More Intelligent Individuals Like Classical Music

New University of Leicester Study Identifies Links Between Musical Tastes and Lifestyle

Opi lisää eri tyylilajien vaikutuksista Musiikki ja brändi-luennolla. Kurssille voi ilmoittautua haluamanaan ajankohtana.